Verzetsmonument

verzetsmonument aan de Meidoornlaan

gedenksteen

namen omgekomenen