Ambachtscluster

Het terrein tegenover het Oude Tweede Gesticht aan de Oude Gracht werd in 1890-1892 tot werkplaatsen ingericht. Het stond bekend als "De Werf".

De verpleegden en later gedetineerden werkten in de houtzagerij, de kuiperij, de smederij, de timmerwerkplaats, de klompenmakerij, de meubelkmakerij of op de scheepswerf. Ze maakten o.a. meubilair, klompen, manden en bezems.

De Werf werd aan het eind van de jaren '50 van de vorige eeuw opgeheven.

kaart
Voormalige school

Wagen- en meubelmakerij

Timmerwinkel

Kuiperij

Houtloods

Timmerloods

Voormalige smederij

Machinale houtbewerking

Aardappelloods

Houtloods

Houtzagerij

Electriciteitscentrale

Crossley motor

Crossley motor

Crossley motor

Turfpraam (bok)

Kromhout motor

Kromhout motor

Schakelbord

De lampenist

starten Crossley-moter
starten Crossley-motor

stoppen Crossley-moter
stoppen Crossley-motor